W jakich sytuacjach szczególnie przedsiębiorstwu potrzebne jest przeprowadzenie badan marketingowych? Zwłaszcza wtedy, kiedy wzrasta ryzyko finansowe jego działania bez posiadania owych informacji. Generalnie ryzyko działania każdego przedsiębiorstwa wzrasta, gdy pojawia się na rynku jakakolwiek konkurencja, a jeszcze bardziej, gdy owa konkurencja umacnia się. Inna sytuacja, w której nasze działania są niepewne i kiedy ryzyko działania bez posiadania rozszerzonych informacji jest większe, to wchodzenie na nowe rynku, rozszerzanie sobie rynków zbytu. Inna sytuacja to ta, kiedy rynek sprzedawcy przekształca się w rynek nabywcy. Czasami także zmienia się ekonomiczna polityka rządu danego kraju i potrzebne jest sprawdzenie, jakie będą nasze warunki działania jako firmy na danym rynku. Ostatnia, najważniejsza chyba sytuacja, która powoduje, że ryzyko finansowe naszego działania zwiększa się, to zmiana potrzeb konsumentów, zmiana wymagań nabywców naszych towarów czy usług, a także zmiana potrzeb i warunków działania pośredników.

Comments are closed.