zapytania kredytowe, które wykorzystuje się w badaniach marketingowych jest bardzo ważna. Kolejność pytań w tych kwestionariuszach ustala się indywidualnie pod badanie. Patrzy się również na wszystko ze strony respondenta. Układ pytań w kwestionariuszu ma przede wszystkim przedstawiać dla każdego respondenta całkowitą logiczną całość. Jeśli zapytania kredytowe w kwestionariuszu są prawidłowe, respondent z większą łatwością przechodzi od jednego pytania do drugiego i to się właśnie liczy – odczucia i zadowolenie respondenta. Powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której respondent wyczuwa niejako intuicyjnie co będzie treścią kolejnego pytania. Jest jeszcze zasada przechodzenia od pytań bardziej ogólnych do pytań coraz bardziej szczegółowych. Jeśli zrobimy odwortonie, pierwsze pytania niestety będą określały mocno sposób odpowiedzi na pozostałe pytania, które mogą być znacznie bardziej ogólne. Poza tym respondent ma właściwy punkt odniesienia do kolejnych pytań poprzez przejście przez poprzednie pytania.

Comments are closed.